Riktig med tunnelløp nummer to

Screen Shot 2016-02-29 at 2.33.47 PM
Illustrasjon fra vegvesenets informasjonsvideo om byggetrinn 2 av Oslofjordtunnelen.

Vegvesenet har landet på tunnelløp nummer to som den prioriterte løsningen for kryssing av Oslofjorden. Lokalt er det mange av oss som har hatt et håp om bru lenger syd på Hurum, men kostnadene og dimensjonene på dette prosjektet blir enorme. Personlig var jeg mest engstelig for en løsning med bru nord for Hurum. Det hadde vært ille for utviklingen av halvøya, både for pendlere og næringslivet. Tunnelløp nummer to er godt nok.

Ufortjent dårlig rykte
Jeg pendler nesten daglig gjennom Oslofjordtunnelen. Med elbil tar det ca 45 minutter fra Sætre til Oslo S. På ett år har jeg blitt forhindret av stengt tunnel to ganger. Tidligere kjørte jeg E18 frem og tilbake til Oslo. Jeg opplevde flere forsinkelser på grunn av trafikkuhell på den veien.

Hvorfor benyttes ikke Oslofjordtunnelen til kollektivtransport?
Dette synes jeg er litt underlig. Det tar 41 minutter med buss fra Måna til Oslo S mens bussturen fra fra Sætre til Oslo S tar 1 time og 12 minutter. Jeg tror ekspressbuss gjennom Oslofjordtunnelen hadde vært et godt tilskudd til vårt kollektivtilbud. Det tar drøyt 10 minutter med bil fra Sætre til Måna. Det burde derfor være mulig å spare minst et kvarter hver vei. Også med overgang på Måna.

Kom i gang
Nå håper jeg vi kommer i gang med dette prosjektet slik at det blir enda tydeligere hvor attraktivt Hurum er som bosted. Kort vei til byen kombinert med det gode liv langs Oslofjorden. Dette har jeg tro på.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s