Kollektivløft for Asker – Hvordan gjør vi kollektivttilbudet mer attraktivt sør i kommunen?

Reis kollektivt!

Etter mange år som bilpendler mellom Sætre og Osloområdet, er jeg nå en ivrig bruker av kollektivtransport. Jeg er i Oslo så godt som hver dag og har gjerne 3-4 avtaler i Osloområdet gjennom arbeidsdagen. Det betyr buss fra Sætre omtrent hver morgen og trikk, t-bane, buss og tog mellom møter og aktiviteter. Det fungerer aldeles utmerket.

Som stolt og lykkelig innbygger på Sætre, og samtidig svært engasjert i byutvikling i Oslo, blir jeg mer og mer bevisst på sammenhengen mellom kollektivtilbud og vekst. Hittil har dette kanskje vært et typisk byfenomen, men det blir viktigere og viktigere også for utvikling av tettstedene i hele den store Osloregionen.

Jeg savner en mer offensiv strategi for utviklingen av kollektivtilbudet mellom Sætre og Osloområdet og tillater meg litt høyttenkning:

Priser og takstsoner

Staten er flinke til å bruke avgiftspolitikken til å påvirke adferd. Forurensning og helseskadelige varer har for eksempel høye avgifter (høye priser), mens miljøvennlig adferd og sunne produkter premieres med lavere avgifter (lave priser). Når staten ønsker en spesiell adferd settes prisene ned slik at det blir gunstig å ta “riktige” valg.

Kan det tenkes at pris også påvirker valg av transportmiddel? Jeg tror det.

I dag koster det 210 kroner å reise tur/retur Oslo med bussen fra Sætre. Det er mye. Til sammenligning koster det 118 koner tur/retur Drøbak-Oslo. Det er altså dobbelt så dyrt å reise kollektivt fra Sætre som fra Drøbak. Dette henger sammen med Ruters soneinndeling:

Kilde: http://www.ruter.no. Lastet ned 26.10.2019.

Skal vi prøve med gulrot?

Asker kommune har ambisiøse miljømål, men sliter samtidig med sterkt trafikkerte hovedveier gjennom kommunen. For eksempel er den store trafikken på Røykenveien og Slemmestadveien til bekymring for mange. Samtidig er det vanskelig å få øye på reelle tiltak og bruk av positive virkemidler for å få bilistene over på kollektivtransport.

Kø på Røykenveien og Slemmestadveien er en gjenganger i avisspaltene. (Hentet fra et leserinnlegg i Budstikka.)

Sett ned prisen og legg hele asker i samme sone

Kollektivtrafikken er ikke en del av kommunens ansvarsområde, men samarbeid og påvirkningsarbeid er fullt mulig. Det bør være mulig å gi et signal til både Viken og Ruter om at mer fordelaktig pris og soneinndeling er et viktig virkemiddel for å øke kollektivbruken.

Asker kommune bør ta initiativ overfor Viken og Ruter med mål om at hele Asker kommune legges innunder takstsone 2. Da vil det være samme billettpriser på begge sider av Oslofjorden og kollektivtilbudet ville blitt mye mer konkurransedyktig sammenlignet med bruk av privatbil. Hele Asker ville hatt samme takst.

Buss i Oslofjordtunnelen?

Oslofjordtunnelen og deretter Mosseveien/E6 er korteste vei fra Sætre til Oslo sentrum med bil. Om du kjører elbil og reiser på en tid som tillater bruk av kollektivfeltet, kjører du fra Sætre til Oslo S på litt over 40 minutter. Ingen kollektivmidler er i nærheten av å konkurrere med dette i dag. Men hvorfor går det ingen busser gjennom Oslofjordtunnelen? Her har busselskapene forsømt seg.

Jeg tror dette blant annet henger sammen med dagens fylkesgrenser og geografisk inndeling av kollektivselskapenes områder. Hurum er “Brakarland” mens Frogn er “Ruterland”.

Når vi blir Viken fra 1.1.2020 må det være mulig å sette opp buss som helst går direkte fra Sætre til Oslo bussentral gjennom Oslofjordtunnelen, eller som i hvert fall korresponderer med bussen fra Drøbak.

Asker kommune bør arbeide for at Ruter etablerer bussforbindelse gjennom Oslofjordtunnelen.

Asker sentrum – den nye hovedstaden

I vår nye Asker kommune er Asker sentrum den naturlige “hovedstaden”. Vi vil knytte oss sammen gjennom blant annet handel, kultur, opplevelser og offentlige tilbud.

I dag er det ingen direkteforbindelse mellom Asker og Sætre. Man må enten via Røyken og bytte mellom tog og buss, eller bytte buss på Blakstad eller Slemmestad. Tilgjengeligheten mellom Sætre og Asker ville blitt bedre med direkte bussforbindelse.

Hyppigere avganger

Det er svært stor forskjell på hyppigheten i bussavganger til Slemmestad sammenlignet med Sætre på ettermiddagen. (Foto hentet fra Facebookgruppen “Slemmestadveien må utbedres”)

Hyppige avganger er viktig. I Oslo slipper du å lese rutetabellen for å planlegge reisen. Neste trikk, buss, tog eller t-bane er sjelden mer enn noen minutter unna. Vi skal nok ikke håpe på Oslofrekvens på kollektivtrafikken til Sætre, men hyppigere avganger og bedre koordinering må til.

I dag er det fem avganger fra Oslo bussentral til Sætre i perioden 15-17. I samme tidsrom er det 17 avganger til Slemmestad. Her burde det vært mulig med en bedre koordinering slik at det ble 15-minutters avganger også til Sætre på ettermiddagen.

Asker kommune bør jobbe for hyppigere bussavganger fra Oslo til Sætre om ettermiddagen.

Markedsføring og voksenopplæring

Det kan bli mye bedre, men kollektivtilbudet mellom Sætre og Oslo er til tider ganske bra allerede i dag. Se bare:

 • Ekspressbuss 255E: 06:00, 06:15, 06:30, 06:45, 07:00, 07:30, 08:30
 • Ruter buss 81 med bytte til tog på Røyken stasjon: 06:50, 07:20, 07:50, 08:20

Deretter er det overganger til Oslos kollektivtilbud på for eksempel Lysaker, Nationaltheatret eller Oslo S. Månedskortet dekker alt.

Jeg kan nesten ikke huske å ha sett at kollektivselskapene driver aktiv markedsføring av sine tilbud for oss som bor på Sætre. Her kunne for eksempel Asker kommune, Viken og Ruter gått sammen om litt godt gammeldags informasjonsarbeid.

Stedsutvikling og kollektivtransport

Tettstedene sør i nye Asker må vokse for å skape attraktive og spennende miljøer med flere lokale arbeidsplasser og gode offentlige og private tjenester.

Vekst kommer til å være stadig tettere knyttet til offentlig transport. Derfor må vi være proaktive i utviklingen av kollektivtrafikken i hele nye Asker.

Kanskje det er på tide med prosjekt “Kollektivløftet” for å sette et tydelig søkelys på hvilke store muligheter vi har og deretter sørge for raske tiltak. Dette vil styrke bærekraften i våre tettsteder også sør i kommunen og bidra til både miljø- og bokvalitet.

Oppsummert

 • Hele Asker innenfor takstsone 2
 • Hyppigere avganger på ettermiddagene
 • Buss gjennom Oslofjordtunnelen
 • Direktebuss mellom Sætre og Asker
 • Bedre informasjon

PS! Hurtigbåt på Oslofjorden er veldig viktig. Det samme er kollektivtilbud til hele dagens Hurum (ikke bare Sætre), men dette var altså et innlegg med tanker om hvordan vi enkelt kan forbedre tilbudet til Sætre basert på dagens infrastruktur.

3 thoughts on “Kollektivløft for Asker – Hvordan gjør vi kollektivttilbudet mer attraktivt sør i kommunen?

 1. Veldig enig med deg, Tom! Og i tillegg må vi ta fjorden i bruk, båt vil gi et superbra tilbud til hele Hurumkysten.

  Like

 2. Bra Tom. Et par elementer som også bør belyses:
  Det bør legges til rette for at de som har mulighet til å jobbe lokalt men trenger å reise til Oslo 2-3 ganger per uke også motiveres til å bruke kollektivtransport, feks gjennom klippekort, cash deposit kort e.l, med rabatter i forhold til beløpet som er forhåndsbetalt.

  Det er ikke kollektivfelt ut av Oslo. I rushtiden sitter bussen fast i trafikken på samme måte som med bil, og dette gjør det vanskelig å planlegge når man er fremme på Sætre. Ved å tilrettelegge for ekspressbuss fra Asker til Sætre og videre sørover i kommunen, som korresponderer med tog til Asker, vil vi kunne få et kollektivtilbud med forutsigbare reisetider til Hurum fra Oslo

  Like

 3. Veldig viktig å bra. Vi må dytte på for å løse floken. Viktig oppgave for utvalget for samfunnstjeneste hvor jeg er med. Gode ideer og krav til løsninger mottas med takk. Kirsti Kierulf

  Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s