Oppbud for 3475

IMG_3983Koronasituasjonen medførte øyeblikkelig stans i driften av serveringsstedet 3475 kaffebar og matpub den 12. mars 2020. Etter et hektisk oppstartsår med store kostnader hadde ikke selskapet økonomisk ryggrad til å overleve en periode helt uten inntekter. Oppbudsbegjæring ble levert til Asker og Bærum tingrett i dag.

Dette er forferdelig trist, spesielt for våre mange gode og lojale medarbeidere som har jobbet så hardt for å få 3475 til å bli et godt og attraktivt samlingssted for innbyggere og tilreisende på Sætre.

Åpnet 8. desember 2018

“3475 kaffebar og matpub” åpnet med en folkefest den 8. desember 2018 i helt nye lokaler i Sætrealléen 4 på Sætre. Gjennom 16 måneders drift har vi forsøkt å gi innbyggere og turister et nytt tilbud og et spennende samlingssted. Lokale kunstnere har stilt ut sine bilder i lokalene. Det har vært quiz, konserter, fotballkvelder, vinsmaking, mannekengoppvisninger, frokostmøter, samling rundt shuffleboardet og kanskje viktigst av alt – fine dager og kvelder der små og store grupper møtes for rett og slett å ha det hyggelig sammen.

Vi skulle så gjerne fortsatt frem mot det vi trodde skulle bli en god vår- og sommersesong for 3475, men vi har ingen mulighet til å klare oss økonomisk når vi blir stående helt uten inntekter.

Trodde på forbedring før koronasituasjonen

Koronasituasjonen er ikke hele forklaringen på hvorfor selskapet har meldt oppbud. Det første driftsåret gikk 3475 med et stort underskudd og hadde behov for løpende tilførsel av likviditet fra oss eiere. Situasjonen har vært krevende en stund, men enorm innsats fra våre medarbeidere den siste tiden har bidratt til kostnadsreduksjoner og høyere aktivitet. Jeg hadde derfor tro på at vi skulle klare det, før koronasituasjonen altså snudde alt på hodet.

Begjærer oppbud

3475 har søkt om banklån for å komme over krisen, men fått avslag på dette. Vi måtte nå innse at selskapet ikke lenger har livets rett og da var det dessverre riktig å begjære oppbud.


IMG_4519

Coworkingen fortsetter

Selv om også selskapet som til nå har drevet utleie av kontorarbeidsplasser (3475 coworking AS) blir nedlagt, vil coworkingmiljøet som er etablert i Sætrealléen 4 bli bevart. Alle leietakere som i dag har sin virksomhet herfra vil få fortsette som i dag.


IMG_2176

Lokalene til 3475 i Sætrealléen

Lokalene til 3475 er laget med tanke på serveringsvirksomhet og det er prosesser på gang med tanke på at det også i fremtiden skal være serveringsvirksomhet i lokalene.

Sætre, 23. mars 2020

Tom Bratlie
Styreleder i 3475 servering AS


For mer informasjon, kontakt Tom Bratlie på telefon 905 21 904.

Oppbud for 3475