Boligutvikling og bærekraftig vekst på Sætre

Innlegg i Budstikka 10.6.2020

Gjennom et stort oppslag etterfulgt av en lederartikkel har Budstikka gitt bred omtale til en reguleringsplan for Mellomdammen på Sætre.

Tidlig fase

Planen er i en veldig tidlig fase. Reguleringsområdet består foreløpig av seks eiendommer i tillegg til vei, gang- og sykkelsti. Planavgrensningen er satt i samråd med kommunen og inkluderer eiendommer som ikke vil bli foreslått endret. Vi har informert om at planområdet kan bli redusert.

Budstikkas gale beskrivelse

Gjennom samarbeid med en partner og basert på avtaler inngått i 2019 har vi allerede med oss fire av de seks tomtene i en mulig utvikling. Når det gjelder de to siste eiendommene er den ene av dem et godt bevart eldre hus som er inkludert med tanke på vern, mens den siste tomten kan inkluderes i utviklingen dersom grunneieren selv ønsker det. Vi har ikke fremsatt noe kjøpstilbud til noen av naboene!

Med dette som utgangspunkt reagerer jeg på å bli beskyldt for å skulle «knuse hus og endevende tomter» eller å «ødelegge noens hjem» slik det så fargerikt er beskrevet i Budstikka. Det er virkelig ikke situasjonen.

Behov for god vekst og fortetting nær sentrum

Og så til Budstikkas anbefaling på lederplass om å «fokusere på områder som ikke er utbygget» når vi jobber med eiendoms- og stedsutvikling. Her mener jeg Budstikka er «helt på jordet». 

Skal vi lykkes med å bygge bærekraftige tettsteder må vi ha en jevn og god vekst i alle lokalsentre i Asker kommune. Flere boliger må etableres i nærheten av sentrumsfunksjoner og kollektivtrafikken slik at vi legger til rette for grønn mobilitet. 

Kortreiste arbeidsplasser

Som eksempel er gangavstand til bussholdeplass viktig for å få mer jobbpendling over fra personbil til buss. Gang- og sykkelavstand til sentrum er viktig både for miljøet og for muligheten til å bevare og utvikle flere kortreiste arbeidsplasser innenfor handels- og servicenæringen.

Dette betyr at vi må fortette i sentrumsnære områder. Mellomdammen er nettopp et slikt sted. Du spaserer til sentrum på noen minutter og bussholdeplassen er 100 meter unna. Legg til at både badestrender og turterreng ligger innenfor en radius på 5-600 meter og du har et fint utgangspunkt for et godt boligområde.

Ingenting å frykte

Vi vet foreløpig ikke hvordan en endelig plan for utvikling på Mellomdammen vil se ut. Til det er vi kommet alt for kort i prosessen. Men tilpasning til omgivelsene, terreng og stedets identitet er selvsagt viktig i den videre prosessen. Jeg mener naboene ikke har annet å frykte enn eventuelt noen flere naboer.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s