Kollektivbruk og trafikken gjennom Asker nord

November 2021 – Arbeidshverdagen er i ferd med å normalisere seg og pendlingen inn og ut av Oslo er på vei mot gamle høyder. Det kan virke som enda flere pendler med egen privatbil og dermed øker belastningen på veiene gjennom Asker og E18 inn til hovedstaden.

Tett trafikk på Røykenveien.

Det er mange som bor på steder der kollektivtrafikken egentlig ikke er noe reelt alternativ til bil. Men for de fleste finnes det et kollektivtilbud som både er raskere, rimeligere og ikke minst mer miljøvennlig. 

Alenekjøring eller fellestransport?

Vi tar kjøpsbeslutninger flere ganger hver eneste dag. Varer og tjenester vi har behov for, og som tilbys med riktig kvalitet og pris, blir kjøpt. Så hvorfor mener så mange at alenekjøring i privatbil er et mer attraktivt tilbud enn fellestransport med buss, tog eller hurtigbåt?

Det henger nok sammen med at produktet ikke er godt nok.

Hvorfor mener så mange at alenekjøring i privatbil er et mer attraktivt tilbud enn fellestransport med buss, tog eller hurtigbåt?

God plass på toget.

Hva kan bli bedre?

1. Rutetilbudet

Dersom Ruter hadde kjørt ekspressbuss gjennom Oslofjordtunnelen i stedet for å snirkle seg frem på Slemmestadveien, kunne reisetiden mellom Sætre og Oslo S blitt redusert med 30 minutter hver vei. Dette ville blitt et veldig attraktivt tilbud for de som bor i områdene rundt Åros og Sætre (opp mot 10 prosent av Askers befolkning).

Eller så kan man i det minste sette opp matebusser gjennom Oslofjordtunnelen som korresponderer med det svært effektive busstilbud mellom Frogn og Oslo.

Ruter kan også benyttet matebusser for å øke tilgjengeligheten til hurtigbåten i Slemmestad. Hurtigbåttilbudet fra Slemmestad er godt i rushtiden, men det er dessverre ikke tilknyttet noe kollektivknutepunkt. Det kunne man kompensert for med bruk av matebusser til Slemmestad brygge. Matebuss til Heggedal stasjon kunne også vært en mulighet og selvsagt direkte bussrute mellom Asker sør og Asker sentrum.

Det er litt rart at det ikke finnes direktebuss mellom Asker sentrum og store tettsteder som Åros, Sætre og Tofte. Tross alt samme kommune…

2. Gratis pendlerparkering

Det burde også vært gratis pendlerparkering i hele Asker. I Frogn har man til sammenlikning gratis pendlerparkering ved siste bussholdeplass før ekspressbussen går til Oslo. Hvorfor må man da betale avgift for bruk av pendlerparkering i Asker? 

3. Priser og takstsystemer

Nå som stadig færre benytter månedskort, er prisen på enkeltbilletter enda viktigere. Det koster nå 220 kroner tur/retur Oslo om du reiser fra Sætre med buss. Det er dyrt. Samme reise fra den andre siden av Oslofjorden (Drøbak) koster til sammenligning 122 kroner.

Hvordan kan politikerne i Viken (eierne av Ruter) forsvare at bussturen Sætre-Oslo er dobbelt så dyr som Drøbak-Oslo. Tror da ikke folk i Frogn trenger høyere subsidier enn folk i Asker…?

4. Markedsføring

Om Ruter og VY ønsker at vi skal reise mer kollektivt, og mener produktet er godt nok, så bør man være litt mer ivrige på å fortelle om det. Hvor er den gode kommunikasjonsstrategien og markedsføringen av tilbudene? Når så du sist en offensiv kampanje rettet mot innbyggere i Asker sør hvor man informerer og motiverer til økt bruk av kollektivtrafikken?

Skal vi få flere til å reise kollektivt må vi ha det rette produktet, tilbudt til den rette prisen, og markedsført med de rette virkemidlene.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s