Tøffe tider i Hurumpolitikken

IMG_0384
Sætre. Bra sted. Kan bli mye bedre.

Det er tøffe tider for politikk i Hurum. Posisjonen virker nærmest oppløst etter at Venstre gang på gang går i opposisjon til den samarbeidskonstellasjonen de selv er en del av. I tillegg er det selvfølgelig merkbart for posisjonen at fire av Høyres opprinnelig 12 kommunestyrerepresentanter har brutt med det partiet de ble valgt inn fra.

Litt rart?
Lettkjøpte stemmer forsøkes sanket gjennom populistisk politikk i krevende saker med stort innbyggerengasjement. Frp, som er tuftet på lavere skatter og avgifter, foreslår å hente penger fra kommunens allerede slunkne kasse til å subsidiere privat eiendomsutvikling i Sætre sentrum.

Venstre som på nasjonalt plan vil øke bevilgningene til videreutvikling av teknologi for å fremme andregenerasjons biodrivstoff er negative til et slikt prosjekt i Hurum. Venstres ordførerkandidat er klar på at Statkraft og Södras innovasjonsprosjekt med mål om produksjon av andregenerasjons biodrivstoff på Tofte er uønsket. De vil at kommunen skal forsøke å overta fabrikkanlegget. Tøffe tider.

v og frp ill
Venstre er negative til biodrivstoffprosjektet på Tofte og mener at Hurum kommune skal forsøke å overta hele fabrikkanlegget. Frp vil ta penger fra kommunekassa og subsidiere privat eiendomsutvikling på Sætre. Faksimiler fra rha.no og referat fra kommunestyremøtet 26.5.15.

Folkestyre?
De politiske partiene har levert inn sine lister til høstens kommunevalg. Hurums kommunestyre består av 29 representanter. I Hurum har man anledning til å fremme lister med til sammen 35 kandidater (antall medlemmer i kommunestyret + seks varamedlemmer). Ingen av partiene i Hurum er i nærheten av 35 kandidater på sine lister. Høyre har flest med sine 24. Senterpartiet færrest med sine 12.

Valglister
Her finner du valglistene for kommunestyrevalget i Hurum i 2015: http://www.hurum.kommune.no/globalassets/politikk-og-innsyn/kandidatliste.pdf

Vi kan jo kanskje tenke oss at alle partiene har hatt en mengde kandidater og deretter valgt de beste. Men dessverre; slik er nok ikke virkeligheten. Jeg er ganske sikker på at alle partiene har ført opp bortimot samtlige navn de klarte å sanke sammen.

Huringene kjemper med liv og lyst gjennom innbyggerinitiativ, underskriftskampanjer og Facebook-aksjoner. Men viljen er liten til å ta fire år i kommunestyret og være en av de som skal prioritere mellom ulike grupper som alle roper etter mer ressurser. Da er det mer bekvemt å rope himmelhøyt i de sakene man er personlig engasjert i og ellers holde seg langt unna verv som betyr at man må ta et ansvar for helheten.

Påvirker gjennomføringsevnen
Hurums gjennomføringsevne i store saker blir kraftig påvirket av måten vi driver politikk på i denne kommunen. Helt siden flyplassaken på 80-tallet, har vi hatt en sterk tradisjon for politisk arbeid gjennom kanaler som fellesutvalg, nærmiljøutvalg og ulike protestaksjoner. Slike forumer arbeider ikke med et representativt utvalg i ryggen, men blir allikevel tillagt stor politisk betydning.

En gåte
Et ferskt eksempel som heldigvis ble stanset av et knapt flertall i kommunestyret, er innbyggerinitiativet Respekt Sætres forsøk på å få 350 000 kroner + moms fra Hurum kommune for å lage et alternativ til den foreslåtte reguleringsplanen for Sætre. Disse pengene skulle blant annet gå til den såkalte ”Sørlandsrefseren” Erling Okkenhaug som bare noen uker tidligere hadde stått i rådhuset på Sætre og harselert med både Hurums folkevalgte og rådmann. Nå skulle han altså drive informasjonsvirksomhet betalt av fellesskapet. Hva som får Venstre, Frp, SP og de tidligere Høyrerepresentantene til å støtte dette initiativet er for meg en gåte.

Bloggillustrasjon RS-tilbud
Fra innbyggerinitiativet Respekt Sætres beskrivelse av prosjektet som et stort mindretall i kommunestyret stemte ja til. Dokumentet er hentet via Dropbox fra initiativets egen facebookgruppe. Forslaget ble altså nedstemt av flertallet i kommunestyret.
Slik lød forslaget som heldigvis ble nedstemt. Dog med knapp margin.
Slik lød forslaget som heldigvis ble nedstemt.

Belastende
Det er faktisk belastende å lese side opp og side ned med leserinnlegg og Facebook-innlegg om hvor elendig det står til med alt sammen. Det er frivillig å være politiker, men jeg tror vi skal være glade for at noen fortsatt tar på seg disse vervene.

Om protestaksjonene hele tiden skal vinne frem, blir det stillstand i Hurum. Vi blir en slags opplagsplass. Om vi presser igjennom investeringer som legger ytterligere press på kommunens fremtidige budsjetter og samtidig kjemper imot de tiltakene som gir vekst i innbyggertall, skatteinntekter og arbeidsplasser – så går det galt. Da blir det mindre til skole, mindre til eldreomsorg, mindre til kultur og mindre til idrett.

Men det går nok bra
Når alt kommer til alt tror jeg det blir en ordning. Min opplevelse er at de fleste ønsker velkommen den vekst og utvikling som vi ser konturene av. Både ny grønn industri på Tofte og sentrumsutvikling på Sætre blir tatt godt imot. Ikke av alle. Men av de fleste.

De som roper nei roper ofte høyt. Men folk flest sier vel ja, ikke sant?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s